Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування

Умови допуску до заліку

·         Захист 9-ти лабораторних робіт;

·         Захист домашньої контрольної роботи;

·         Написання модульної контрольної роботи (теоретична частина);

·         Виконання модульної контрольної роботи (практична частина);

·         Наявність конспекту лекцій.


Comments