Технології розроблення програмного забезпечення - 1. Сучасні технології програмування (C#)

Умови допуску до іспиту

  • Захист всіх комп'ютерних практикумів;
  • Захист всіх практичних робіт;
  • Захист розрахунково-графічної роботи;
  • Стартовий рейтинг не менше 40 балів;
  • Наявність конспекту лекцій.

Comments