Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування (C++)

XA-41 ‎(Cpp1)‎
Cpp рейтинг

Методичні матеріали

Сховище файлів

ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І.Бендюг, Б. М.Комариста.–Електронні текстові данні (1 файл: 2,84Мбайт). –Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –225с.
ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

Умови допуску до заліку

· Захист 9-ти лабораторних робіт;

· Захист домашньої контрольної роботи;

· Написання модульної контрольної роботи (теоретична частина);

· Виконання модульної контрольної роботи (практична частина);

· Наявність конспекту лекцій.

https://1drv.ms/b/s!At95vZaionvcg_w_Dwu6q6KsmiEoKA