Про мене

Бендюг В.І.

Бендюг Владислав Іванович, кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Інститут прикладного системного аналiзу
Кафедра математичних методів системного аналізу

У 2000 р. закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп'ютерно інтегровані технологічні процеси та виробництва"

 

З 2003 р. по 2019 р. працював на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

 У 2006 році на спеціалізованій вченій раді Київського політехнічного інституту захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 –Екологічна безпека (диплом ДК №033864).

  

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (атестат 12ДЦ №027784)

  
  

 З 2020 р. працюю на кафедрі математичних методів системного аналізу Інституту прикладного та системного аналізу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"