Методична робота

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2007 год

1)     Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад.: Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, І.О. Потяженко, О.М. Жигір, А.М. Шахновський, О.С.Бондаренко.- К.; НТУУ «КПІ», 2007. - 128с.

2008 год

2)     Основи систем автоматизованого проектування: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт/ Укл. Статюха Г.О., Шахновський А.М., Безносик Ю.О., Бойко Т.В., Бендюг В.І. К.: НТУУ «КПІ», 2008- 68 с.

2009 год

3)     Комп’ютерна інженерна графіка: Метод. вказівки до виконання комп’ют. практ. робіт та домашньої контр. роботи для студ. напр. підготовки. «Хімічна технологія» / Уклад.: В.І. Бендюг, Д.М. Складанний.- К.; НТУУ «КПІ», 2009. - 64.

 

2012 год

4)     Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія»[Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В. І., Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 112 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM;Windows 2000, XP, Vista; AdobeAcrobat — Назва з екрану.

5)     Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 84 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Назва з екрану.

2013 год

6)     Комп’ютерна графіка: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І.,Складанний Д.М.]. – К: 2013. – 74 с. Систем. вимоги: Windows; Adobe Acrobat Reader – Назва з екрану.

2014 год

7)     Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

8)     Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

9)     Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

10)                       Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2014. – 122 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows XP, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

11)                       ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів спеціальності 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с.

12)                       ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с.

2017 год

13)                       ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів напряму підготовки 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану. Затверджено методичною радою ХТФ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», протокол №1 від «20» січня 2017 р.

14)                       ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів напряму підготовки 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2017. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану. Затверджено методичною радою ХТФ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», протокол №1 від «20» січня 2017 р.

15)                       СТАЛІ АВТОМАТИЗОВАНІ ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2 ОЦІНЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Бойко Т. В.]. – К: 2016. – 38 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану. Затверджено методичною радою ХТФ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», протокол №1 від «20» січня 2017 р.

16)                       Основи інженерії та технології сталого розвитку: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / Уклад. Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 76 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол № 9 від «25» травня 2017 р.)

17)                       СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 127 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол № 9 від «25» травня 2017 р.)

 

Comments