Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі

XA-41 ‎(Nets)‎

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Перелік лабораторних робіт

Питання до модульної контрольної роботи

Перелік питань до залікової контрольної роботи

Завдання до ДКР

Кожен отримує по 4 питання згідно переліку питань наведених нижче за наступною залежністю:
1)№Вар, 2)№Вар+24, 3)№Вар+49, 4)№Вар+74

Перелік питань

Умови допуску до заліку

·         Захист 9-ти лабораторних робіт на позитивну оцінку (не менше 4 балів кожна);

·         Написання двох частин модульної контрольної роботи на позитивну оцінку (не менше 14 балів);

·         Виконання домашньої контрольної роботи на позитивну оцінку (не менше 10 балів);

·         Наявність конспекту лекцій.


Comments