Науково-дослідна практика (магістри)

Вступний інструктаж

Всім магістрам 6 курсу з'явитись для проведення вступного інструктажу з проходження практики
29 січня 2016 р.
о 12 год. 30 хв.
в ауд. 287 - 4 корп.

Науково-дослідна практика магістрів

Науково-дослідна практика студентів - невід'ємна складова частина навчального - процесу і є ефективною формою закріплення знань, набутих при вивченні фундаментальних дисциплін і підготовчою базою для вивчення профілювальних дисциплін. Науково-дослідна практика проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях галузей господарства, промисловості та освіти задля одержання потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістр.

Тривалість науково-дослідної практики - чотири тижні 12 семестру. Строки практики з  06.02.17 р. - 05.03.17 р. 

Магістранти що проходять практику в сторонніх організація (окрім НТУУ "КПІ") повинні перед практикою підготувати листа за підписом керівника та декану факультету для направлення на практику відповідно з укладеною угодою між НТУУ "КПІ" та науково-дослідною організацією.

Перед проходженням практики магістранти разом зі своїми керівниками готують Робочу програму науково-дослідної практики для кожної бази практики (одну для кожної окремої науково-дослідної організації, підрозділу університету та ін. де проходять практику 1 чи більше магістрантів з зазначуванням індивідуальних завдань) на основі загальної Програми науково-дослідної практики.

Після закінчення практики магістрант повинен подати на кафедру письмовий звіт з практики, відгук наукового керівника, щоденник з практики та захистити результати практики на семінарі за участю всіх магістрантів одного напрямку та членів комісії, призначених завідувачем кафедри.
Семінар з захисту практики відбудеться 09.03.17 р.  о 14 год. 30 хв. за результатами якого буде проставлений диференційований залік згідно з рейтинговою системою.

Позитивним результатом науково-дослідної практики (рейтингова оцінка A, B чи C) є публікація (підготовка до публікації) статті в науковому виданні за матеріалами своєї магістерської роботи (пройденої практики). Необхідною умовою отримання заліку з практики (рейтингова оцінка D чи E) є підготовка (публікація) тез доповіді на наукову конференцію.

Розподіл студентів 6 курсу групи ХА-51м

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему


Comments