Практика магістрів

Магістри освітньо-професійної підготовки

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

"Системи і методи штучного інтелекту"

кафедра штучного інтелекту

другий магістерський рівень вищої освіти 

Терміни проходження практики

Переддипломна практика магістрів освітньо-професійної підготовки проходить з 

Силабус_ПРАКТИКА_мп_2022_FNL.pdf

Розподіл на практику

Додаток до наказу про розподіл студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти для проходження переддипломної практики

Затвердження теми магістерської дисертації

Протягом двох тижнів після початку науково-дослідної практики потрібно узгодити зі своїм науковим керівником тему магістерської дисертації, написати заяву на затвердження теми на ім'я зав. кафедри, де вказати тему українською та англійською мовою, поставити особистий підпис та підписати у наукового керівника та принести підписану заяву секретару кафедри у 6 корпус, 2-й поверх, кім. 235.

Методичні рекомендації до оформлення магістерських дисертацій

Методичні рекомендації до оформлення магістерської дисертацції

КІ-21мп