Навчальна робота

Проводжу лекційні та семінарські заняття з дисциплін "Сталий інноваційний розвиток" та "Основи інженерії та технології сталого розвитку" для магістів різних спеціальностей КПІ імені Ігоря Сікорського.

В минулому проводив лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління та комп’ютерні мережі», «Комп’ютерна графіка» (для напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія»), «Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами», «Основи сталого розвитку суспільства», «Принципи сталого розвитку суспільства», «Комп'ютерна графіка» (для напрямку підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).