Про мене


У 2000 р. закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп'ютерно інтегровані технологічні процеси та виробництва"

У 2006 році на спеціалізованій вченій раді Київського політехнічного інституту захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 –Екологічна безпека (диплом ДК №033864).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (атестат 12ДЦ №027784)

З 2003 р. по 2019 р. працював на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

З 2020 року працював на кафедрі математичних методів системного аналізу НН ІПСА.

З липня 2022 року перейшов на новостворену кафедру штучного інтелекту НН ІПСА.