Методична робота

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Методичні вказівка та навчальні посібники

2012 рік

 1. Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія»[Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В. І., Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 112 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM;Windows 2000, XP, Vista; AdobeAcrobat — Назва з екрану.

 1. Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 84 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat – Назва з екрану.

2013 рік

 1. Комп’ютерна графіка: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І.,Складанний Д.М.]. – К: 2013. – 74 с. Систем. вимоги: Windows; Adobe Acrobat Reader – Назва з екрану.

2014 рік

 1. Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

 1. Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

 1. Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.

 1. Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2014. – 122 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows XP, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

 1. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів спеціальності 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с.

 1. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с.

2017 рік

 1. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів напряму підготовки 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

 1. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів напряму підготовки 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2017. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

 1. СТАЛІ АВТОМАТИЗОВАНІ ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2 ОЦІНЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Бойко Т. В.]. – К: 2016. – 38 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

 1. Основи інженерії та технології сталого розвитку: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / Уклад. Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 76 с.

 1. СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 127 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

2018 рік

 1. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,84 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 225 с.

 1. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 131 с.

 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНІ ПРАКТИКУМИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,13 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 285 с.

 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,87 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 215 с.

2019 рік

 1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 269 с.

 1. Основи інженерії та технології сталого розвитку: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Курси підвищення кваліфікації

2017

 1. КПІ ім. Ігоря Сікорського, НМК "Інститут післядипломної освіти", свідоцтво ПК № 02070921/002180-17, Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності, 30.11.17 р.

2020 рік

 1. Object Oriented Programming in Java. Completed by Vladyslav Ivanovich Bendiuh. August 1, 2020, 39 hours coursera.org/verify/7CSVG5GAV7YP

 2. "Low-code разработка приложений" «Сертификация аналитика Creatio» (Продвинутый уровень) 11.08.2020, 97 годин.

 3. Teachers Embedded Academy, Taechers Networking та Linux. GlobalLogic

2021 рік

 1. IT Ukraine Association Teacher's Internship program held by EPAM Systems. July - August 2021, 108 hours. Kyiv, Ukraine № 607

2022 рік

 1. IT Ukraine Association Teacher's Internship program held by EPAM Systems. January – February 2022, 180 hours. Kyiv, Ukraine № 824