Лекції з Основ сталого розвитку суспільства

1 Сутність сталого розвитку
2 Глобальні загрози
3 Документи зі СР