Переддипломна практика магістрів освітньо-професійної підготовки

Залік з практики

Для отримання заліку з практики необхідно:

1) Принести Робочу програму з практики з усіма необхідними підписами та печатками;

2) Принести Щоденник практики з усіма підписами та печатками та розписаними етапами проходження практики;

3) Принести Звіт з практики з підписом та оцінкою свого наукового керівника;

4) Представити Доповідь за результатами практики у четвер 1 листопада 2018 р. о 14 год. 15 хв. з зазначенням обсягу виконаної роботи та подальшими планами на Науковому семінарі кафедри у вигляді мультимедійної презентації.

Залік буде виставлятися за результатами Доповіді на Науковому семінарі кафедри.

У разі невиконання однієї з вищезазначених вимог або отриманні несхвальної оцінки за результатами представлення роботи на Науковому семінарі кафедри, магістрант отримує оцінку "незадовільно" за результатами проходження практики і буде відрахований з університету.

Загальний збір

  1. Студенти гр. ХА-71мп (магістри освітньо-професійної підготовки) збираються 31 серпня 2018 о 12 год. 20 хв. в ауд. 287/2, 4 корп. для проведення вступного інструктажу, отримання направлень на практику та щоденників практики.

  2. Студенти гр. ХА-71мп (магістри освітньо-професійної підготовки) збираються 29 жовтня 2017 о 12 год. 00 хв. в ауд. 287/2, 4 корп. для здачі звітів, щоденників та робочих програм практики студентів.

Бази переддипломної практики
Розподіл магістрів освітньо-професійної підготовки